Conimec – thành viên hiệp hội Quản lý & Bảo trì toàn nhà – VBMA

Conimec trở thành thành viên hiệp hội quản lý và bảo trì toàn nhà – VBMA. Đây là một số hình ảnh trông buổi thành lập:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *