CONINCO tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sáng ngày 09/05/2020 tại Hội trường tầng 11 tòa nhà CONINCO TOWER, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Với sự tham dự của các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đạt tỷ lệ 94,46% tổng số cổ phần phát hành của Công ty.

Chủ tọa đại hội – Ông Nguyễn Văn Công đã khai mạc đại hội và triển khai các thủ tục cần thiết để tiến hành đại hội một cách hợp lệ.

Đại hội đã nghe TS. Hà Minh – UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày báo cáo của HĐQT năm 2019. Theo báo cáo, năm 2019 là năm bận rộn và tiêu tốn nguồn nhân lực của Công ty nhưng đánh dấu sự thành công vượt trội của thương hiệu CONINCO thông qua sự quyết tâm của Ban điều hành để đưa công trình CONINCO TOWER đi vào khai thác sử dụng. Năm 2019, CONINCO đã tiếp tục bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu khối quản lý, thành lập Ban quản lý tòa nhà trực thuộc văn phòng công ty để vận hành khai thác tòa nhà CONINCO TOWER.

Định hướng năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài và diễn ra rất phức tạp trên toàn thế giới, Việt Nam hiện đã hạn chế thành công tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng, chặn đứng mối nguy hại chưa từng có. Tuy nhiên, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến kinh tế – xã hội, đời sống CBNV. Toàn ngành xây dựng nói chung và CONINCO nói riêng đã có thực hiện phòng chống dịch bệnh tích cực, đảm bảo nhịp độ lao động sản xuất trở lại trạng thái bình thường mới, ngay sau khi Chính phủ công bố kết thúc “giãn cách xã hội”. Năm 2020, Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực: tư vấn, triển khai hoạt động vận hành bảo trì tòa nhà, phát triển cung ứng nguồn lao động chất lượng cao, hoạt động hiệu quả hệ thống NQTM CONINCO…

Trưởng phòng Tài chính đầu tư báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2019 và phân chia lợi nhuận theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Tại đại hội, các cổ đông đã được nghe ông Nguyễn Tiến Doát – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; ông Lê Xuân Tường – Trưởng phòng Tài chính đầu tư báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2019 và phân chia lợi nhuận theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Đại hội tiếp tục nghe, thảo luận và thông qua các nội dung theo Tờ trình của Hội đồng quản trị: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Các nội dung đều đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí là 100%.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí của các cổ đông và đại diện của cổ đông ủy quyền tham dự đại hội. Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *